Toos_Loomanfonds_logo_header

Doel + Beleid

De stichting heeft als doel:

Het steun verlenen aan culturele en andere maatschappelijke activiteiten
binnen de gemeente Boskoop en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft als beleid:

Het vanuit eigen initiatief ontwikkelen van activiteiten op cultureel of maatschappelijk terrein
binnen de gemeente Boskoop. Het honoreren van ingediende aanvragen.
Het bestuur zal aanvragen discreet behandelen.

Toos Looman Fonds - Privacystatement

Inleiding

Dit privacy statement legt uit dat we persoonsgegevens van u verwerken en hoe we die gegevens gebruiken. We raden u aan dit statement door te lezen en mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u die stellen aan:

info@toosloomanfonds.nl

Verzamelen persoonsgegevens

Het Toos Loomanfonds (hierna te noemen TLF) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over initiatieven door, promoties van en ontwikkelingen bij TLF, u van dienst te kunnen zijn en voor het uitvoeren van afspraken tussen TLF en u. De gegevens die we over u verwerken, verstrekt u zelf aan TLF door het invullen van de daartoe bestemde formulieren op de website en via de mail.

Wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, rekening houdend met voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen, wanneer u dat aangeeft.

Delen van persoonsgegevens met derde partijen

De persoonsgegevens verwerkt door TLF worden niet gedeeld met andere partijen.

Cookies

TLF maakt geen gebruik van Cookies.

Informatieverstrekking

De gegevens die TLF verwerkt zijn de gegevens die u zelf heeft aangeleverd. TLF verzamelt geen gegevens via derden. U kunt inzage krijgen in de gegevens die de TLF over u verwerkt. Daartoe dient u een verzoek in te dienen via e-mail aan info@toosloomanfonds.nl en deze te voorzien van informatie waarmee TLF uw identiteit kan verifiëren.  Binnen vier weken na het indienen van uw verzoek informeren wij u per e-mail.

U heeft het recht om  foutieve gegevens te laten corrigeren door de juiste gegevens te verstrekken per e-mail.