Toos_Loomanfonds_logo_header

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, die voor hun inzet geen beloning ontvangen. In de functie gemaakte kosten worden vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Stef Boersen - voorzitter
Arine van Gorcum-Wezelenburg - secretaris
Anja Peltenburg-Looman - penningmeester
Hans Loef - bestuurslid
Cynthia Korver-Nieuwesteeg - bestuurslid

De Stichting Loomanfonds is door de fiscus erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met fiscaal nummer 851127216

 

In 2024 komen wij samen op de volgende data:

22 januari - 8 april - 8 juli - 7 oktober