Toos_Loomanfonds_logo_header

Financiële verantwoording en schenkingen

Het boekjaar 2022 is vastgesteld in de vergadering van 3 juli 2023. Er hebben geen bijzondere transacties plaats gevonden in 2022.
De gemaakte uitvoeringskosten zijn met € 81,- beperkt. De baten zijn negatief ivm negatieve rente.
Er zijn in 2022 diverse giften en toezeggingen gedaan met een totaal saldo van € 61.153,- .