Verantwoording

Het boekjaar 2020 is vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2021. Er hebben geen bijzondere transacties plaats gevonden in 2020. De gemaakte uitvoeringskosten zijn met € 124,- beperkt. De opbrengsten zijn rente. Er zijn in 2019 diverse giften en toezeggingen gedaan met een totaal saldo van € 17.981,- .