Toos_Loomanfonds_logo_header

ZIT U BOORDEVOL IDEEËN VOOR ACTIVITEITEN IN BOSKOOP?
MAAR IS DE FINANCIERING SOMS HET STRUIKELBLOK?

Ontstaan van het Toos Loomanfonds

Het Toos Loomanfonds is opgericht na het overlijden van Toos Looman op 10 augustus 2011. Door haar wilsbeschikking is haar nalatenschap ondergebracht in de Stichting Toos Loomanfonds. De stichting is gevestigd te Boskoop. Na de afronding van de nalatenschap door de executeurs en de daadwerkelijke overdracht van middelen in het fonds kan het bestuur van de Stichting uitvoering geven aan de wilsbeschikking van Toos Looman.

Het bestuur is samengesteld en geeft vorm aan de bekendmaking van de Stichting Toos Loomanfonds
en draagt zorg voor het vaststellen van het beleid en de uitvoering van het beleid van de Stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Stef Boersen - voorzitter
Arine van Gorcum-Wezelenburg - secretaris
Anja Peltenburg-Looman - penningmeester
Hans Loef - bestuurslid
Cynthia Korver-Nieuwesteeg - bestuurslid